แพคเกจ A
1,990 ฿
• รายการเอกสารมาตรฐานจากสถานทูต
• กรอกฟอร์มออนไลน์
• เช็คเอกสาร
• นัดคิวยื่นกับสถานทูต
 
 
 
 
 
แพคเกจ B
6,990 ฿
• รายการเอกสารเน้นๆและเจาะจงถึงเคส
• กรอกฟอร์มออนไลน์
• เช็คเอกสาร
• นัดคิวยื่นกับสถานทูต
• เขียนจดหมายแนะนำเพิ่มเติม
• บุ๊คกิ้งตั๋วเครื่องบิน หรือ โรงแรม (เพื่อใช้โชว์สถานทูตเท่านั้น)
• แพลนการเดินทาง
• ให้แนวทางการตอบคำถามจากสถานทูต
• แปลเอกสาร 5 รายการ
แพคเกจ C
3,990 ฿
• รายการเอกสารมาตรฐานจากสถานทูต
• กรอกฟอร์มออนไลน์
• เช็คเอกสาร
• นัดคิวยื่นกับสถานทูต
• ให้คำแนะนำในการยื่นวีซ่า
• แนะแนวการสัมภาษณ์กับสถานทูต
• แปลเอกสาร 3 รายการ
 
 

หมายเหตุ ทุกแพคเกจข้างต้นยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมสถานทูตและประกันการเดินทาง